Hea teada veesõidukit ostes

Uut veesõidukit ostes pööra peale sobivuse ja välimuse tähelepanu ka sellele, et paat oleks varustatud CE‐tähisega ehitajaplaadi ja HIN-(CIN-) koodiga, mis kinnitavad, et alus on ehitatud vastavalt euronõuetele. Lisaks peab kaasas olema ka kasutusjuhend ja vastavustunnistus. Väikelaevu, mis on toodetud peale 1. maid 2004 ning millel ei ole CE‐märgistust, ei lasta riigipiiril tollist läbi.

Ehitajaplaadil on märgitud paadi lubatud sõidupiirkond:

  • A – piiramatu
  • B – avameri, tuul kuni 8 palli, laine kõrgus kuni 4 m
  • C – rannalähedased veed, tuul kuni 6 palli, laine kuni 2 m
  • D – kaitstud veed, tuul kuni 4 palli, laine kuni 0,3 m.

Plaadil on ka suurim lubatud mootori võimsus, lubatud inimeste arv ja lasti ning inimeste maksimaalne lubatud kaal. Ehitajaplaat paigaldatakse tavaliselt paadi ahtripeegli siseküljele. HIN-(CIN-) kood on vormitud või graveeritud paadi ahtripeegli välisküljele, 20 cm allapoole tekijoont. Sealt saab teada ka veesõiduki ehitamisaasta.

Kasutatud veesõidukit ostes veendu, et see oleks heas tehnilises korras ja meresõidukõlbulik. Plastist kere puhul kontrolli, et kerel ei oleks varjatud vigastusi või osmoosi. Veeteede Ameti inspektorid võivad soovi korral teha täiendava tehnilise ülevaatuse.

Enne veesõiduki ümberehitust konsulteeri spetsialistidega ja Veeteede Ameti inspektoritega. Näiteks tekiehituse lisamine ja sisemootori vahetamine päramootori vastu muudab oluliselt aluse raskuskeset ja püstivust.

Registreeri veesõiduk ARK-i või kohtu registrisse, kui see on nõutud.

Kui veesõiduk on registris, kanna paadile ja ujuvvarustusele registrist saadud tähis.

Võimalike kahjude korvamiseks on soovitatav veesõiduk kindlustada.

 

Allikas: Abiks paadimehele, Veeteede Amet