Info merekaartidel ja olulisemad leppemärgid

 • Samasügavusjooned

K1

TÄHELEPANU!

Sügavused merekaartidel ei ole KUNAGI absoluutselt tõesed. Erinevused võivad olla põhjustatud vigadest mõõdistustöödel ja/või maapinna kerkimisest. Isegi aastaajad koos valitseva õhurõhuga mõjutavad merevee taset.

 • Merepõhja iseloom
  • Liiv (LV)-Sand (S)
  • Liiv savil (LV/SV)-Sand over clay (S/Cy)
  •  Muda (MD)-Mud (M)
  •   Savi (SS)-Clay (Cy)
  •   Kruus (KR)-Gravel (G)
  •   Lubjakivi (LK)- Limestone (Lm)
  •   Liivakivi (LK)-Sandstone (Sn)
  •  Möll (ML)-Silt (Si)
  •   Munakad (MN)-Cobbles (Cb)
  •   Rahnud (RN)-Stones (St)
  •   Vetikad, mererohi (VT)-Weed (Wd)

Tasub tähele panna! Merepõhja iseloom on tähtis ankrusse jäämise korral. Savi merepõhjas on sobiv akurdamiseks. Liiv ja muda on vähe kehvem alternatiiv. Lubjakivi, vetikad ja rahnud on täiesti sobimatud ankrusse jäämiseks.

 • Sadamad ja ankrupaigad
  • K2 Sadamakontoriga sadam
  • K3 Sadam
  • K4 Lauter, paadisild
  • K5 Ankurdamine
  • K6 Ankurdamine keelatud
  • K7 Ankruala

 

 • Objektid ja sügavused
  • K7 Teatatud, kuid üle mõõtmata sügavus või oht
  • K8 Ohutu vrakk, mille sügavus pole teada (tavaliselt sügavamal kui 20m)
  • K9 Üle veepinna ulatuv vrakk, vraki tähis on ka Wk
  • K10 Ohtlik vrakk, millest on üle sügavuste nulltaseme nähtaval ainult mast/mastid)
  • K11 Ohtlik veealune takistus/vrakk kindlal sügavusel (mõõdetuna kajaloodiga)
  • K12 Ohtlik veealune takistus/vrakk kindlal sügavusel (mõõdetud traalides/tuukri poolt)
  • K13 Loodete mõjualal veest väljaulatuv kivi või kalju
  • K14 Kivi kalju kardi sügavuste nulltasemel
  • K15 Veealune kivi teadmata sügavusel. Navigatsioonile ohtlik

Näide:

K16

 • Maismaamärgid
  • K17 Kirik
  • K18 Korsten
  • K19 Torn
  • K20 Veetorn
  • K21 Mälestussammas
  • K22 Raadio- või televisioonimast
  • K23 Hoidla
  • K24 Tuuleturbiin

 

 • Laevateed, tehisobjektid, piirid
  • K25 Kohustuslik sõidusuund
  • K26 Soovituslik sõidusuund
  • K27 Liitsiht
  • K28 Soovitatav, püsimärkidega laevatee
  • K29 Soovitatav, püsimärkideta laevatee
  • K30 Veealune kaabel
  • K31 Veealune elektrikaabel
  • K32 Torujuhe (vesi, heitvesi jm)
  • K33 Laevatamiskeeluala piir
  • K34 Riigipiir veekogul

 

 • Toodrid ja poid
  • K35 Suur valgustusega ujuvpoi (tulelaev), õli- või gaasiplatvormi sildumispoi
  • K36 Tulelaev
  • K37Tulepaak
  • K38 Laevatee parema ääre tooder
  • K39 Koonuspoid (valgustamata), kus tähega märgitakse poi värvus
  • K40 Laevatee vasaku ääre tooder
  • K41 Mitmevärvilised poid (horisontaalsed triibud ülevalt alla)
  • K42 Mitmevärvilised poid (vertikaalsed tiibud)
  • K44 Valgustusega poid ja toodrid
  • K45 Radarreflektoriga varustatud poid ja toodrid
  • K46 Helisignaaliga varustatud poid ja toodrid
  • K47 Liitsiht ilma valgustuseta
  • K48 Liitsiht valgustusega
  • K49Sektortulega varustatud tuletorn kõrgusega 21 m, valge-18 miili, R/G-12 miili

 

Näide poidest ja toodritest IALA A ja B Regioonis

K50