Mees üle parda manööver purjelaevaga

  • Hõige “Inimene üle parda”
  • Päästerõngas vette.
  • Mootori olemasolul tee MOB manööver alati mootoriga, sest nii jõuab päästetava juurde märgatavalt kiiremini kui purjedega.
  • Kui mootor käib, siis lase bakstaagid ja soodid lahti, purjed laperdama ja seejärel alles alusta MOB manöövrit.
  • Kui mootorit pole ja parasjagu puhub külgtuul, siis säilita kurssi (loe mõttes 5 sekundit) ning seejärel paudi.
  • Tee kindlaks kannatanu asukoht ning luhva nii, et uus kurss oleks veesolijast pealttuule poolt mööda.
  • Vahetult enne kannatanu juurde jõudmist lase purjed vabaks ning viska kannatanule päästeliin.
  • Too päästeliini abil kannatanu laeva pardasse ning aita ta laeva.

MOB purjekas