Alla 24-meetrise pikkusega laevadele mõõtekirja väljastamise tingimused

 • Laeval peavad olema rahvusvaheliste konventsioonide ja käesoleva seadusega ettenähtud meresõiduohutust tõendavad originaaltunnistused.
 • Alla 12-meetrise kogupikkusega laeval, välja arvatud kalalaeval, ei pea olema mõõtekirja.
 • § 1. Rahvusvahelise konventsiooni reguleerimisala. Laevade mõõtmine, nende mahutavuse arvutamine ja mõõtekirja väljastamine toimub üldjuhul rahvusvahelise konventsiooni laevade mõõtmisest, 1969 alusel.
 • § 2. Määruse reguleerimisala Käesoleva määruse alusel arvutatakse laeva mahutavust ning väljastatakse mõõtekiri Eesti riigilipu all sõitvale uuele ja olemasolevale alla 24-meetrise pikkusega laevale, välja arvatud kalalaevale.
 • Mõõtekiri sisaldab laeva kohta järgmisi andmeid:
  1.  laeva nimi;
  2. registrinumber;
  3. tunnusnumber või kutsung;
  4. kodusadam;
  5. ehituse alguse kuupäev;
  6. pikkus – kui arvutused on tehtud teoreetilise joonise alusel – (arvestuslik) pikkus L viitega konventsiooni artikli 2 punktile 8; – muudel juhtudel –kogupikkus LOA;
  7. laius;
  8. teoreetiline parda kõrgus;
  9. kogumahutavus;
  10. puhasmahutavus;