Päramootori hooldustööd ja rikked

 • Uuele mootorile ei või anda täiskoormust enne kõigi üksikosade lõplikku sissetöötamist. Samuti tuleb jälgida, et mootor ei töötaks ilma jahutusvee läbivooluta.
 • Peale mootori käivitamist vaata, et kontrollavast tuleks jahutusvett! Päramootor ei tohiks sõita madalas vees, sest seal võib ummistuda jahutusvee sissepääsuava.
 • Mootorit võib ringi ajada ainult käivitiga. Mingil tingimusel ei tohi mootorit ringi ajada laevakruvist. 2-taktilist mootorit ei tohi lasta töötada puhta bensiiniga, ilma õli lisamata.
 • Enne väljasõitu kontrolli õlitaset, kütuse filtreid, settenõud.
 • Kontrolli aegajalt kütusevoolikute ühenduskohti ja kinnituskohti paagi, karburaatori ja pumba küljes.

 Mootor ei käivitu

 • Põhjuseks võib olla kütuse puudumine karburaatoris või düüside ummistumine, nõrk säde või sädeme puudumine.
 • Mootor võib käivitamisel seiskuda ka küttesüsteemi ummistuse, kütusetorustikku sattunud vee või bensiiniga halvasti segunenud õli (2taktilistel) tõttu.
 • Sellisel juhul tuleb süsteem läbi puhuda ja bensiiniga läbi pesta.

Mootor ei arenda täisvõimsust ning töötab vahelejätmistega

Niisugusel juhul on tarvis kontrollida:

 • kas karburaator on õigesti reguleeritud;
 • kas süüde on õigesti reguleeritud (liig varane või hiline);
 • kas kõrgepinge juhtmed on halvast ühendatud või küünlad on mustad;
 • mootori võimsuse languse põhjuseks võib olla ka suur tahma hulk põlemiskambris (eriti vanadel karburaatoriga 2- taktilistel päramootoritel, kui on sõidetud kaua väikestel pööretel);
 • kulunud kolvirõngastest põhjustatud madal kompressioon või mitteküllaldane läbipuhe, mis tuleneb karteripoolte vahelise tihendi ebahermeetilisusest. 

Mootor suitseb

 • Põhjuseks võib olla liig rikas küttesegu – avada täielikult õhuklapp;
 • Kui see ei aita, tuleb kontrollida kütusetaset karburaatori ujukiruumis ja nõelklapi tihedust;
 • Sinist värvi suits osutab liigsele õlile küttesegus.

Mootor kuumeneb üle

 • Põhjus võib olla ebarahuldavas jahutuses, mootori pikemaajaline töötamine ülekoormusega (teise laeva pukseerimisel), ebapiisavalt sissetöötanud mootori töötamine täispööretel.
 • Mootor võib üle kuumeneda ka bensiini või vähese viskoossusega õli kasutamisel, silindri pea või kolvipõhja tahmumisel.

Mootor klopib

 • Kloppimise ilmnemisel tuleb mootor otsekohe seisma jätta, kontrollida hooratta mutri kinniolekut.
 • Kui mootor on üle kuumenenud, kontrolli jahutussüsteemi korrasolekut.
 • Detonatsioonilise kloppimise vältimiseks mootoris tuleb kasutada tehase poolt ettenähtud bensiini.

Mootor rapub töötades ning võtab suured pöörded

Sellised häired ilmnevad laevakruvi kaitsesplindi katkemise, käiguvahetusseadise rikke või laevakruvi labade vigastuse tagajärjel.